06 470 472 43 info@hetalternatief.nl

Het Alternatief

Het Alternatief; Boven gebruikelijke zorg vanuit het normaal dagelijks leven.

Het Alternatief biedt als kleinschalige woonvorm een alternatief voor (gesloten) residentiƫle jeugdzorg. Wij hebben ruimte voor een kleine groep jongeren met complexe problematiek, en werken met een vast aantal professionele opvoeders. Deze vorm van jeugdhulp biedt jongeren intensieve behandeling, begeleiding en opvoeding, vanuit een kleinschalige zorglocatie met een huiselijk klimaat. Zodat ook zij de kans krijgen zicht te ontwikkelen en hun plek te vinden in de maatschappij.

Wij geloven namelijk dat boven gebruikelijke zorg, moet plaats vinden vanuit het normaal dagelijks leven.